Lifestyle | Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Global Paint Products B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie.

Global Paint Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Global Paint Products B.V. worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroep van Global Paint Products B.V.. Global Paint Products B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Global Paint Products B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

De informatie opgenomen in de e-mails van Global Paint Products B.V. kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en Global Paint Products B.V. direct te informeren door het bericht te retourneren. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. U mag dit bericht en/of bijlagen niet verspreiden.

Global Paint Products B.V. controleert al haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. Global Paint Products B.V. is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit e-mail bericht, zoals schade door virussen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij Global Paint Products B.V.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden hergebruiken en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Paint Products B.V..

Het is evenmin toegestaan (delen van) de inhoud van de database van Global Paint Products B.V. herhaald en/of systematisch handmatig of met geautomatiseerde scripts op te vragen en/of te hergebruiken.

Privacybeleid

Global Paint Products B.V. eerbiedigt de privacy van de gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke gegevens die de gebruiker van de website rechtstreeks of via e-mail aan Global Paint Products B.V. verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AGV).

© 2021 Lifestyleverf.nl - Initiatief van Global Paint Products B.V.